Forex Ukraine

Forex – валютний ринок,
що працює на Вас
цілодобово

Відкрий безкоштовний демо рахунок без ризику
Підпишіться на наше щоденне аналітичне розсилання

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

А - Б - В - Г - Д - ЕЄ - ЗІ - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - ТФ - Х - Ц

- А -

Арбітраж (Arbitrage) – купівля або продаж фінансового інструменту та одночасне відкриття протилежної позиції на зв’язаному ринку, щоб отримати прибуток за рахунок невеликої розбіжності цін між ринками.

Аск (Ask price) – див. Ціна купівлі.

- Б -

Базисна валюта (Base currency) – перша валюта у валютній парі.

Базисний пункт (Basis point) – одна сота доля відсотку (застосовується у відношенні до відсоткових ставок ЦБ).

Баланс (Balance) – величина, яка відображає стан рахунку Клієнта без урахування операцій, які провадяться Клієнтом на теперішній момент.

Бик (Bull) – учасник ринку, який вважає, що ціна певного фінансового інструменту буде підвищуватись, та здійснює відповідну операцію.

Бичий ринок (Bull market) – ринок, який характеризується ростом цін (курсу).

Бід (Bid Price) – див. Ціна продажу.

Брокер (Broker) – особа чи організація, яка купує та продає цінні папери (товари, інші активи) на фінансових ринках для третіх осіб та діє від імені клієнтів за певне комісійне винагородження.

- В -

Валюта (Currency) – будь-яка форма грошей, які були випущені державою або центральним банком, та яка використовується, як законний засіб платежів.

Валютна пара (Currency pair) – дві валюти, з яких складається котирування на валютному ринку Forex. Наприклад, EUR/USD.

Ведмежий ринок (Bear market) – ринок, який відрізняється поступовим зниженням ціни в певний часовий період.

Ведмідь (Bear) – учасник ринку, який вважає, що ціна певного фінансового інструменту буде знижуватися, та здійснює відповідну торгову операцію.

Велика фігура (Big figure) – зміни ціни фінансового інструменту на базисну міру в 100 пунктів (жарг.).

Виписка за рахунка (Account Statement) – документ (тверда або електронна копія), який містить відомості про проведені операції та стан рахунку Клієнта за певний період.

Висхідна тенденція (Uptrend) – підвищення цін, що супроводжується утворенням низки максимумів та мінімумів, що зростають.

Відкіт (Rebound) – зміна напрямку руху ринкових цін після того, як довгострокова тенденція їх росту або падіння призвела до того, що учасники ринку вважають цінові рівні, що склалися, зависокими або занизькими.

Відкрити позицію (Open position) – відкрити угоду, тобто купити або продати певний фінансовий актив.

Відкриття довгої позиції (Going long) – купівля фінансового активу (акції, товару чи валюти) з метою інвестування або спекуляції.

Відкриття короткої позиції (Going short) – продаж фінансового активу (акції, товару чи валюти) з метою інвестування або спекуляції.

Вільно конвертована валюта (Hard Currency) – валюта, яка скрізь приймається в платежі за поточним ринковим курсом; конвертованими вважаються валюти тих країн, які відмінили валютні обмеження принаймні по поточним операціям; цілком конвертовані валюти (включаючи свободу фінансових операцій) мають менш ніж 20 провідних країн світу.

Внутрішньоденний період (Intra-day) – будь-який період часу коротший за денний.

Внутрішньоденний трейдер (Day trader) – учасник ринку, який відкриває та закриває позиції на ринку впродовж біржової сесії та не залишає відкритих позицій між сесіями.

- Г -

Графік (Chart) – графічне відображення змін ціни (курсу) певного фінансового актива.

- Д -

Дата валютування (Value date) – дата, за якою сторони фінансової угоди погоджуються виконати свої зобов’язання, тобто платежі. У спотових валютних угодах дата валютування зазвичай є другим робочим днем після дати угоди.

Депозит (Deposit) – гроші, які внесено на торговий/ігровий рахунок для подальших операцій.

Дериватив (Derivative) – контракт, ціна якого змінюється разом з ціною пов’язаного або базового цінного паперу, ф’ючерса або іншого фізичного інструмента. Найбільш популярним похідним інструментом є опціон.

Дефіцит (Deficit) – негативний торговий або платіжний баланс.

Дивергенція, “Дивер” (Divergence) – розбіжність – ситуація, у якій два чи більше графіків індексів дають розбіжність з графіком ціни.

Діапазон (Range) – відстань між найвищою та найнижчою ціною за дану торгову сесію.

Довга позиція (Long position) – позиція, прибуток якої зростає при зрості ринкової ціни. Коли при відкритті позиції трейдер купує базисну валюту пари, говорять, що він займає довгу позицію.

- Е -

Еквіті (Equity) – величина, яка відображає стан рахунку Клієнта з урахуванням операцій, які він здійснює на поточний момент.

- Є -

Євро (Euro) – валюта Європейського валютного союза,яка прийшла на зміну ECU (European Currency Unit).

Європейський валютний союз (European Monetary Union – EMU) – головна ціль EMU – створення єдиної європейської валюти, або євро, яка офіційно змінила валюти країн, членів ЄС у 2002 році. У січні 1999 року почалася перша стадія вводу євро. Зараз євро використовується як повноправний засіб платежу та є в обігу у країнах ЄС.

Європейский центральний банк (European Central Bank, ECB) – центральний банк нового Європейського валютного союзу.

- З -

Закрита позиція (Closed position) – ринкова позиція, за якою була здійснена зворотна угода та проведений відповідний розрахунок прибутку/збитку.

Зважене ковзаюче середнє (Weighted moving average) – ковзаюче середнє, при розрахунку якого кожному значенню ціни надається певна вага. Зазвичай останній показник має найбільшу вагу.

Зустрічна валюта (Counter currency) – друга валюта в парі валют.

- І -

Ігровий/торговий долар (Gaming/trading dollar) – одиниця, у якій ведеться облік ігрових операцій клієнтів та розраховується їхній виграш чи програш.

Індикатор, технічний (Indicator, custom/technical) – математичне перетворення ціни та/або об’ємів фінансового інструменту для прогнозування майбутніх змін цін. На основі сигналів технічних індикаторів приймаються рішення відносно того, як та коли відкривати та закривати позицію.

Інтервенція (Intervention) – активні дії центрального банку на ринку з метою зміни курсу валюти.

Інфляція (Inflation) – стан економіки, при якому ціни на споживчі товари ростуть, а купівельна здатність споживачів знижується.

- К -

Кабель (Cable) – курс валютної пари GBP/USD (жарг.).

Клірінг, Розрахунок (Clearing) – завершення взаєморозрахунків за угодою.

Комісія (Commission) – комісійне винагородження, яке стягується брокером (або іншим посередником) за проведення операцій від імені Клієнта.

Консолідація (Consolidation) – фігура технічного аналізу ринкової ситуації: характеризується рухом ціни (курсу) фінансового активу «в бік» (без певної зростаючої чи спадаючої тенденції).

Контракт на різницю (Contract for difference, CFD) – контракт на надання можливості для однієї з сторін здійснити спекулятивну операцію з певним фінансовим активом без фізичної поставки.

Корекція, Період корекції (Retracement, Correction) – зворотній рух ціни або відкіт цін від попереднього максимуму чи мінімуму, виражений у відсотках.

Коротка позиція (Short position) – позиція, прибуток якої зростає при зниженні ринкової ціни. Коли при відкритті позиції учасник ринку продає базисну валюту пари, кажуть, що він займає коротку позицію.

Котирування (Quote, Quotation) – визначена ринкова ціна. Складається з двох цифр (Bid/Ask), одна з яких показує ціну купівлі, а інша – ціну продажу певного фінансового активу на теперішній момент.

Кредитне плече (Leverage) – відношення об’єму угоди до обов’язкового розміру забезпечення.

Крос-валютні пари, крос-курси (Cross currency pairs, Cross-Rate) – курс обміну двох валют, якщо жодна з них не є доларом США. Наприклад, EUR/GBP.

Курс (Rate) – ціна однієї валюти, виражена в одиницях іншої валюти.

- Л -

Лінійчата діаграма (Bar chart) – тип графику цін, кожний елемент якого вказує чотири ключеві ціни: максимум та мінімум ціни, на основі яких зображується вертикальна риска, а також ціна відкриття та закриття, які відмічаються штрихами відповідно ліворуч та праворуч від вертикальної риски.

Лінія тренду (Trendline) – лінія на ціновому графіку, що з’єднує низку зростаючих та убуваючих максимумів. Для будування лінії тренду необхідно принаймні мати дві точки. Чим більше кількість перевірок витримує ця лінія, тим вище значимість цієї лінії.

Лот (Lot) – мінімальний розмір та одиниця виміру угоди. Розмір угоди завжди виражається у цілій кількості лотів.

- М -

Маржа (Margin) – обов’язковий об’єм коштів, який вносить учасник ринку для забезпечення проведення торгових операцій.

Маржинальна торгівля (Margin trading) — торгові операції на фінансових ринках, які проводяться Клієнтом з використанням відкритого у брокера (іншого посередника) маржинального рахунку (margin account). Операція купівлі цінних паперів на маржинальний рахунок полягає у тому, що Клієнт оплачує частку вартості угоди власними коштами (здійснює забезпечення – margin), а решта суми надається брокером у кредит з використанням кредитного плеча.

Маркет-мейкер (Market maker) – крупні банки та фінансові компанії, які визначають поточний рівень валютного курсу за рахунок значної частки своїх операцій у загальному об’ємі ринку.

Міжбанківські ставки (Interbank rates) – валютні курси, які оголошують крупні міжнародні банки для інших міжнародних банків.

Мінливість, Волатильність (Volatility) – статистична міра руху ціни за певний відрізок часу.

- Н -

Низхідна тенденція (Downtrend) – поступове зниження ціни (курсу) фінансового активу протягом певного періоду часу.

- О -

Оборот (Turnover) – сукупна вартість всіх здійснених угод у грошовому вираженні за певний період часу.

Опір (Resistance) – рівень ціни, при якому, на Ваш погляд, може відбутися продаж.

Ордер (Order) – розпорядження Клієнта про відкриття чи закриття позиції обраного фінансового інструменту в певному об’ємі.

Осцилятор (Oscillator) – термін, який використовується у технічному аналізі фінансових ринків: крива темпу, що коливається навколо нульової лінії (або між 0 та 100%). технічний індикатор, що показує стан перекупленості або перепроданості ринку. При досягненні осцилятором максимальної позначки ринок знаходиться у стані перекупленості, при досягненні мінімальної позначки – у стані перепроданості.

- П -

Перекупленість (Overbought) – стан ринку, який виникає після значного підвищення ціни (курсу) фінансового активу. У цій ситуації можливий корегуючий спад.

Перенесення позиції (Roll-over, Overnight) – процес перенесення дати валютування на наступний день.

Перепроданість (Oversold) – стан ринку, який виникає після значного зниження ціни (курсу) фінансового активу.

Підтвердження (Confirmation) – усне, письмове чи електронне підтвердження про здійснену угоду.

«Подвійна вершина» (Double Top) – фігура технічного аналізу ринкової ситуації: курс двічі піднімається до певного рівня, а потім знову опускається.

«Подвійне дно» (Double Bottom) – фігура технічного аналізу ринкової ситуації: курс двічі опускається до певного рівня, а потім знову піднімається.

Позабіржовий ринок (Over the counter market – OTC) – термін, який використовується для опису будь-яких  угод, які складаються  поза біржею.

Послідовність Фібоначі (Fibonacci Sequence) – послідовність чисел, отримана італійським математиком Леонардо Фібоначі. Дані числа широко використовуються у технічному аналізі для визначення різноманітних цінових рівнів.

Прибуток (Profit) – перевищення прибутків від торгової угоди над збитками за нею.

Пробій, Прорив (Breakout) – перетинання рівня підтримки або опору.

Прогноз (Forecast) – оцінка майбутньої тенденції за допомогою дослідження та аналізу доступної інформації.

Похідний інструмент, Дериватив (Derivative) – контракт, ціна якого змінюється разом із ціною пов’язаного або базового цінного паперу, майбутнього або іншого фізичного інструмента. Найбільш поширеним похідним інструментом є опціон.

Пункт (Pip, point, tick) – мінімальна величина зміни вартості валюти. Зазвичай це другий або четвертий десятковий знак після коми, тобто 0,01 або 0,0001 відповідно.

- Р -

Раллі (Rally) – стрімкий зріст цін (курсів) на фінансових ринках.

Реакція (Reaction) – рух ціни (курсу) проти домінуючої тенденції на фінансовому ринку.

Ризик (Risk) – схильність до змінення, вірогідність якого невідома. Найчастіше  використовується у негативному значенні для позначення вірогідності  настання несприятливих змін.

Рівень підтримки (Support level) –  термін, який визначає ціновий рівень фінансового активу, при досягненні якого очікується поява значної кількості покупців даного активу та/або сконцентровані накази на купівлю.

Рівень опору (Resistance level) – термін, який визначає ціновий рівень фінансового активу, при досягненні якого очікується поява значної кількості продавців даного активу та/або сконцентровані накази на продаж.

Розходження – див. Дивергенция.

Розрив (Gap) – ситуація, коли ціна фінансового активу при відкритті торгової сесії відрізняється від ціни, зафіксованої при закритті попередньої торгової сесії, з утворенням незаповненого цінового діапазону.

- С -

Своп (Swap) – одночасний продаж та купівля однієї кількості певної валюти з різними датами валютування. Зазвичай свопування провадиться при перенесенні відкритої позиції на наступний день. Свопувати відкриту валютну позицію означає зберегти стан позиції (розмір і знак) на певний строк у майбутньому.

Спот (Spot) – угода, яка провадиться негайно, проте передавання грошей за нею зазвичай відбувається впродовж двох робочих днів з моменту укладення даної угоди.

Спотова цеіна (Spot price) – поточна ринкова ціна. Розрахунки за спотовими угодами зазвичай відбуваються через два дні після укладення угоди.

Спред (Spread) – різниця між цінами купівлі та продажу.

Стоп-аут (Stop Out) – стан рахунку, при  якому Клієнт утрачає можливість керувати своїм рахунком, а одна або кілька відкритих позицій за ним примусово закриваються за будь-якою найближчою доступною ціною для збереження позитивного балансу на рахунку. Stop Out настає, коли відсотковий показник стану рахунку (Margin Level) досягає значення 20% та нижче.

- Т -

Теорія хвиль Еліота (Elliot wave theory) – система аналізу та прогнозування руху цін, заснована на теорії Р.Н. Еліота. Головне положення: рух цін проходить у п’ять хвиль у напрямку основної тенденції, після чого виникають три корегуючі хвилі.

Технічний аналіз (Technical analysis) – метод прогнозування розвитку ситуації на фінансових ринках шляхом аналізу графіків цін фінансових активів та показань технічних індикаторів.

Торгова сесія (Trading session) – безперервний період часу, впродовж якого на базисному ринку можуть укладатися торгові угоди.

Торговий коридор (Trading range) – ситуація, коли ціни коливаються між горизонтальними рівнями підтримки та опору.

Трейдінг (Trading) – спекулятивні операції з купівлі та продажу цінних паперів або товарів з метою наступного здобуття прибутку.

Трейдер (Trader) – фізична або юридична особа, яка купує та продає фінансові активи.

Тренд, Тенденція (Trend) – переважний напрямок руху цін. Зростаючі піки та западини створюють висхідну тенденцію, а спадаючі піки та западини – низхідну.

- Ф -

Фальшивий пробій, прорив (False breakout) – короткотривалий рух ціни (курсу) фінансового активу крізь певну умовну межу (попередня вершина або дно, рівень консолідації), а потім повернення та рух у протилежний бік.

Федеральна резервна система США (Fed) – структура, яка фактично є центральним банком США.

ФОРЕКС (Forex, Foreign Exchange Market) – в міжнародній практиці цим терміном заведено називати світовий валютний ринок (ринок конверсійних операцій з обміну домовлених сум грошової одиниці однієї країни за погодженим курсом на певну дату).

Фундаментальний аналіз (Fundamental analysis) – аналіз даних економічного та політичного характеру з метою прогнозування змін на фінансових ринках.

Ф’ючерс, Ф’ючерсний контракт (Futures) – зобов’язання надати товар або інструмент за вказаною ціною на визначену дату. Має стандартизовані умови та зазвичай не передбачає фізичну поставку товару.

- Х -

Хвильовий аналіз Еліота (Elliott Wave Analysis) – метод технічного аналізу фінансових ринків, збудований на хвильовій теорії Еліота.

Хеджирування (Hedging) – політика нейтралізації ризику від здійснення торгових операцій шляхом відкриття додаткових позицій у зворотному напрямку та рівною кількістю лотів за фінансовим активом того ж виду.

- Ц -

Ціна купівлі (Ask price) – курс, за яким Клієнт здійснює ігрову угоду з купівлі фінансових активів (більша цифра у двосторонньому котируванні).

Ціна продажу (Bid price) – курс, за яким Клієнт здійснює ігрову угоду з продажу фінансових активів (менша цифра у двосторонньому котируванні).

А - Б - В - Г - Д - ЕЄ - ЗІ - К - Л - М - Н - О - П - Р - С - ТФ - Х - Ц

Контакти

+380 (97) 043 80 87

форма зворотного зв'язку